17.04.2024

Klientsystemet går senere på pension

Planen var, at Kriminalforsorgens 17-årige gamle klientsystem skulle skrottes i 2021, men nu beholdes det pensionsmodne system.

Efter flere års planlægning og et mislykket udbud har Kriminalforsorgen opgivet at købe et nyt  sagsbehandlingssystem til 180 millioner kroner. Det skriver Justitsministeriet  til Finansudvalget.