Overenskomst 2018-2021


Der blev den 27. april 2018 indgået overenskomst for statens 180.000 ansatte.

Overenskomstresultatet gælder for de næste tre år og er indgået mellem ministeren for offentlig innovation og de faglige organisationer i staten (CFU). Dette overenskomstresultat skal nu til urafstemning blandt statens ansatte – herunder Fængselsforbundets medlemmer – før det endeligt er godkendt og kan træde i kraft.

Forligets tre hovedoverskrifter:

  1. Reallønsfremgang: Der er aftalt en ramme på 8,1 procent for de næste tre år. Heraf udgør de generelle lønstigninger 6,07 procent, hvilket er den lønstigning, alle får mere i lønningsposen. Det svarer til minimum 1.600 kroner for alle fastansatte medlemmer af Fængselsforbundet. Prisudviklingen forventes at være på 4,9 procent i de kommende tre år. For dig betyder det, at du kan forvente at få en reallønsfremgang på lidt over 1 procent.
  1. Væk med privatlønsværnet: Privatlønsværnet er afskaffet ved disse overenskomstforhandlinger. Vi går nu tilbage til den gamle reguleringsordning, som sikrer, at lønud­viklingen i staten er forbundet med den private sektor på sådan en måde, at den statslige sektor ikke ender med en lønudvikling, som er meget lavere end i det private.
  1. Sikring af den betalte spisepause: Vi har sikret den betalte spisepause som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag.