Barsel

Fængselsforbundet arbejder for bedre graviditets- og barselsvilkår for vores medlemmer.


Barselsreglerne er indviklede. Her prøver vi at skabe et overblik for kommende mødre og fædre. Vi tager udgangspunkt i en situation, hvor I begge er ansat på fuld tid i Kriminalforsorgen eller et andet sted i staten.

Hvor mange uger har I ret til? 

I skal skelne mellem tiden før og efter fødslen.

Som mor har du ret til orlov med løn i seks uger før forventet fødsel, mens du som far ikke har ret til orlov. Efter fødslen har du som mor ret til 20 uger barsels- og forældreorlov med løn.

Som far har du ret til 2 uger fædreorlov med løn i forbindelse med fødslen og yderligere 7 uger forældreorlov senere. Herudover kan I dele 6 uger forældreorlov med løn. I har også mulighed for holde forældreorlov på dagpenge. Bruger I alle uger med løn, er der 13 uger tilbage på dagpenge. Dem kan I bruge med det samme eller udskyde til barnet fylder 9 år.

Du kan læse mere i vores pjece, finde svar under ofte stillede spørgsmål og læse Moderniseringsstyrelsens barselsvejledning.

Hvor kan du læse reglerne?

Du kan læse reglerne i forbindelse med graviditet og barsel flere forskellige steder: Retten til frihed, orlov og dagpenge fremgår af barselsloven. Mens retten til løn fremgår af overenskomsten.

Desuden er der regler for beskyttelse mod afskedigelse (ligebehandlingsloven) og regler for betaling under graviditetsbetinget sygdom (sygedagpengeloven).

Ring til din tillidsrepræsentant eller til forbundskontoret på telefon 72 55 99 76, hvis du er i tvivl om noget.