Løn

Fængselsforbundet forhandler løn og overenskomst på vegne af det uniformerede personale. Lønnen skal være i orden, hvis det skal være attraktivt at arbejde i Kriminalforsorgen.


Vores lønsystem består af basisløn, som gælder alle, og individuelle tillæg, som omfatter funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Fængselsforbundet er omfattet af en fællesoverenskomst på statens område, der forhandles ved overenskomstforhandlinger mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. En del af den økonomiske ramme aftales som generelle lønstigninger, som kommer alle til gode. Herudover afsættes der midler til individuelle tillæg, som forhandles lokalt af Fængselsforbundets tillidsrepræsentanter.

NYTTIGE LINKS
NATPENGE
VÆRKTØJ TIL OMREGNING AF GRUNDBELØB


Overenskomst