Merituddannelse til transportbetjente


Som transportbetjent har du mulighed for at gennemføre en overbygningsuddannelse til fængselsbetjent.

Uddannelsen varer et år og veksler mellem teori (fem måneder) og praktik i åbent og lukket regi (syv måneder inkl. en måned sidemandsoplæring).


Om merituddannelsen

  • Uddannelsen består af fem måneder teoretisk uddannelse på skolen i Birkerød og syv måneder praktik i åbent/lukket fængsel/arresthus (inkl. en måned sidemandsoplæring).
  • Uddannelsen tilbydes transportbetjente med et års anciennitet.
  • Der er fuld løn uden løntræk under uddannelsen.
  • Hvis du fortryder dit valg i løbet af uddannelsen, er du fortsat ansat som transportbetjent.