NORDISKE FÆNGSELSFUNKTIONÆRERS UNION

Nordiske Fængselsfunktionærers Union (NFU) er en nordisk samarbejdsorganisation for de nordiske fængselsforbund: Fængselsforbundet i Danmark, Islandske Fangevakters Forbund, Norsk Fensels- og Friomsorgsforbund, SEKO – Facket for Service och Kommunikation, Sverige samt Vankilavirkalijain Liito r.y., Finland.


Unionens formål er at bistå medlemorganisationerne med råd og oplysninger i faglige, sociale og økonomiske spørgsmål, samordne og forbedre uddannelsestilbuddene for medlemmerne, at afholde kursus hver tredje år, og ved konflikter at støtte berørte medlemsorganisationer moralsk og økonomisk.

Nordisk Formand for NFU er forbundsformand Asle Aase (Norge).