Bonus, hvis du fortsætter i jobbet, efter du er fyldt 63 år


Det er blevet mere økonomisk fordelagtigt at vente med pensionen og tage et år eller to mere i tjenesten.

Fra 1. januar 2019 får fængselsbetjente, værkmestre og uniformerede ledere nemlig bonus efter optjening af 37 pensionsår, hvis de fortsætter med at arbejde.

For en fængselsbetjent betyder det en årlig bonus på knap 47.000 kroner.

Bonussen udbetales først, når man går på pension. Arbejder man eksempelvis to år mere, kan man altså se frem til en ekstra indtægt på næsten 100.000 kroner ekstra sammen med den første tjenestemandspension.

Ingen pligtig afgangsalder
Det nye incitament til at blive længere tid i jobbet er en del af OK-11 forliget, hvor det blev aftalt at ophæve den pligtige afgangsalder.Fra 1. januar 2019 erstattes afgangspligten af en ret. Man skal altså ikke forlade jobbet, når man er 63 år, men man må gerne.Samtidig med at afgangspligten blev afskaffet, blev det aftalt, at der skulle være en økonomisk fordel ved at blive i jobbet.

I kan se den aftale som Finansministeriet og Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg har indgået her.


FAKTA: HVORDAN BEREGNES BONUSSEN?

Engangsbeløbet beregnes som 15 procent af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som pensionen bliver beregnet af, og udbetales samtidig med den første måneds udbetaling af tjenestemandspension.

Optjening af engangsbeløbet sker for hvert kvartals tjeneste, efter at man har optjent 37 års pensionsalder.

Ved beregningen af engangsbeløbet anvendes de sædvanlige fire kvartaler. Hvis 37 års pensionsalder nås inde i et kvartal, indgår perioden indtil førstkommende nye kvartal forholdsmæssigt ved beregning af engangsbeløbet. Det betyder, at en fængselsbetjent, der for eksempel har optjent 37 års pensionsalder den 1. marts 2019, og som fratræder sin stilling den 31. december 2019, får beregnet engangsbeløbet af tre fulde kvartaler (i alt ni måneder) samt den løse måned fra det kvartal, hvor han opnåede 37 års pensionsalder, det vil sige i alt 10 måneder. Engangsbeløbet beregnes herefter som 10 gange 15 procent af den pensionsgivende månedsløn skalatrin 31 svarende til 38.844 kroner.

Hvis man fratræder inde i et kvartal, indgår det pågældende kvartal ikke i beregningen af engangsbeløbet. Det betyder, at hvis en fængselsbetjent for eksempel har optjent 37 års pensionsalder den 1. januar 2019 og fratræder sin stilling den 1. maj 2019, indgår det sidste kvartal ikke i beregningen. Engangsbeløbet beregnes herefter som tre gange 15 procent af den pensionsgivende månedsløn på skalatrin 31 svarende til 11.653 kroner.

NB: Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og skat af bonussen.Nu har du ikke længere pligt, men ret til at gå på pension