Forbundets pensionistafdeling

Afdelingens formål er at give tidligere medlemmer af Fængselsforbundet mulighed for at bevare en tilknytning til forbundet og fortsat være omfattet af nogle af de fordele, som aktive medlemmer af Fængselsforbundet har.


Pensionistafdelingen kan optage tidligere medlemmer af Fængselsforbundet, der er fyldt 60 år eller mere og overgået til pension. Pensionistafdelingen kan derudover optage tidligere medlemmer af Fængselsforbundet, der er afskediget fra Kriminalforsorgen af helbredsbetingede årsager og som er overgået til pension.

Indmeldelse skal ske senest en måned efter man er overgået til pension.

Et medlemskab af Pensionistafdelingen indeholder følgende services:

  • Abonnement på Fængselsforbundets fagblad (+ forbundets kalender/lommebog)
  • Mulighed for at optage lån i Tjenestemændenes Låneforening (ansøgninger skal indsendes via forbundskontoret på Ramsingsvej)
  • Mulighed for at tegne forsikring i Tjm-Forsikring
  • Mulighed for at være medlem af Forbrugsforeningen
  • Mulighed for at leje forbundets ferieboliger på lige fod med forbundets øvrige medlemmer
  • Medlemmer af Fængselsforbundets pensionistafdeling er desuden omfattet af forbundets gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv indtil det fyldte 70. år. Forsikringen har en dødsfaldsdækning på kr. 150.000,-

Fængselsforbundet fører ikke faglige sager for medlemmer af Pensionistafdelingen ligesom et medlemskab af Pensionistafdelingen ikke medfører nogen ret til sagsbehandling af andre typer personsager.

Kontingentet er fra 1.januar 2024 på 1080 kr. pr. år for personer under 70 år, og 540 kr. hvis du er fyldt 70 år.

Du er velkommen til at kontakte forbundskontoret, hvis du har spørgsmål om Pensionistafdelingen.

Se vedtægter for Pensionistafdelingen her

Se indmeldelsesblanket her