17.04.2024

Der skal ekstraordinære midler til at vende situationen

Svar fra HR-direktør Mik Grüning

Kriminalforsorgen hilser altid gode ideer og input velkomne, og det er tydeligt, at Peter Rasmussens indlæg er skrevet med udgangspunkt i et stort engagement og et ønske om at bidrage til at vende bemandingssituationen. Tusind tak for det.

Kriminalforsorgen allokerer til alle tider de nødvendige ressourcer til rekruttering – det må der ikke herske tvivl om. Men vi er samtidig forpligtet til at bruge vores ressourcer klogt og på en sådan måde, at det skaber størst værdi; i denne sammenhæng at tiltrække, rekruttere og fastholde flest mulige transport- og fængselsbetjente.

Med det for øje forsøger vi hele tiden at forbedre processerne omkring rekruttering, at målrette rekrutteringskampagnerne yderligere og i øvrigt med mange forskellige greb at gøre karrierevejene i kriminalforsorgen synlige og attraktive.

For Peter Rasmussen har helt ret i, at der skal ekstraordinære midler til for at vende bemandingssituationen, men desværre er løsningen ikke at vende rekrutteringsprocessen om, fordi det er forbundet med en række udfordringer:

  • Øget risiko for at elever stopper på uddannelsen under det første skolemodul.
  • Øget risiko for at elever ikke vil være i stand til at gennemføre og bestå undervisningen i selvforsvar og magtanvendelse på det første skolemodul.
  • Øget risiko for at undervisningens kvalitet forringes, hvilket kan medføre lavere kvalitet af alle færdiguddannede betjentes niveau for selvforsvar og magtanvendelse.

Vi har som arbejdsgiver en forpligtelse til kun at ansætte elever, vi med rimelighed kan forvente er i stand til at gennemføre uddannelsen. Det er det mest ordentlige. Har du gode ideer, input eller lignende er du meget velkommen til at skrive til chu@krfo.dk.

Der mangler vilje