07.06.2024

Udhules vores pension?

Kære forbund

Jeg har en alder, hvor jeg nærmer mig pensionen – hvorfor jeg selvfølgelig interesserer mig meget for, hvor meget jeg kan få i tjenestemandspension.

Jeg synes, at pensionsaftalen fra 1. januar 2012 var meget god, da vi overgik til Ny løn – men efter godt 10 år ser det ud til, at vores tjenestemandspension er ved at være udhulet. Med den fantastiske aftale på det seneste om forhøjelse af vores løn med gennemsnitlig 2.600 kroner om måneden fra 1. april, bliver pensionen endnu mere udhulet.

Min faste løn, der indebærer grundløn og tillæg, pr. måned er 30.504 kroner. Dette burde give 57 procent i tjenestemandspension, som vil svare til 17.387 kroner. Men i stedet vil jeg kun få 16.147 kroner, hvis der tillige ikke er fradrag. Altså en difference på kr. 1.240 kroner hver måned.

Hvis jeg er så heldig at få de 2.600 kroner fra april, vil min månedsløn være 33.104 kroner (efter 38 års tjeneste!). Dette burde give 57 procent i tjenestemandspension = 18.869 kroner. Så vil differencen være 2.722 kroner.

Burde alle tillæg ikke være pensionsgivende? Hvorfor er lønstigningen til april ikke pensionsgivende eller bare noget af den? For eksempel vil 57 procent af 1.300 kroner give 741 kroner mere i pension pr. måned. Og hvorfor er pensionsaftalen gældende fra 1. januar 2012 ikke blevet genforhandlet; for eksempel ved hver overenskomst?

Med venlig hilsen

Villy Nykjær
Fængselsbetjent


Kære Villy

Pensionen er ikke blevet dårligere, men lønnen er cirka 2.700 kroner højere pr. måned end en skalatrin-31 løn. Pensionen er efter samme skalatrinsforløb, som da vi i 2012 overgik til Ny Løn, men forhøjet med de aftalte OK-stigninger.

Du har ret i at den sammenhæng, der tidligere var mellem løn og pension, ikke er den samme længere, og at forskellen øges med trepartsaftalen. Derfor har Fængselsforbundet også stillet krav om en ny pensionsaftale med højere pensionsskalatrin til de decentrale OK24-forhandlinger. Det vil skabe bedre sammenhæng mellem løn og tjenestemandspension, og det kan fastholde ældre fængselsbetjente og værkmestre.

I dag tjener hver fjerde fængselsbetjent mere end 32.400 kroner om måneden (eksklusive særlige ydelser, overarbejde og pension). Hvis vi var blevet på gammel løn, havde en fængselsbetjent i gennemsnit aktuelt tjent cirka 29.700 kroner pr. måned i skalatrin 31, som var slutskalatrinnet i gammel løn.

Tjenestemandspensionen er uændret 19.968 kroner pr. måned i skalatrin 31 som 63-årig. Pensionen reduceres til 15.946 kroner som folkepensionist. Beløbene er inklusive én procent fradrag, som det koster varigt at stoppe, inden man bliver folkepensionist.

Der gælder særlige forhold for de tjenestemænd, der er på pensionsskalasluttrin (31). Her er der mulighed for at aftale pension med 18 procent efter konkret forhandling af tillægget, uden udgiften til pension skal medregnes i den økonomiske ramme for Ny Løn. Fængselsbetjentes og værkmestres pensionsforløb starter i skalatrin 23, og med to-årige anciennitetsstigninger slutter det i skalatrin 31. Det vil sige, at pensionsskalasluttrinnet nås efter 19 års ansættelse.

Det er klart, at jo flere år der betales pensionsbidrag af tillæg, jo større bliver den supplerende arbejdsmarkedspension i sidste ende. For eksempel vil pensionsbidrag i ti år af et kvalifikationstillæg på 12.000 kroner årligt blive til cirka 250 kroner pr. måned i ti år ved et årligt gennemsnitligt afkast på fem procent. Efter 20 år vil det være cirka 650 kroner pr. måned.

Med venlig hilsen

René Larsen
Forbundssekretær


Pensionsreglerne kort fortalt