Nordisk udveksling

Vil du arbejde i et af vores nordiske nabolande i en periode?Den nordiske tjenestemandsudveksling giver statsansatte mulighed for at få erfaring fra andre nordiske lande.

Ordningen har eksisteret siden 1979 og går i korte træk ud på at:

  • Opholdet kan vare mellem 14 dage og et halvt år.
  • Man har mulighed for at dækket rejse- og boligudgifter med et stipendium fra Nordisk Ministerråd.
  • Kriminalforsorgen skal bevilge tjenestefrihed med løn i den periode, opholdet varer. Under opholdet optjener man sædvanlig lønanciennitet og pension.
  • Den enkelte selv indgår aftale med den ønskede arbejdsplads.
  • Ansøgningsfristen om stipendium er inden 1. december med henblik på udveksling i det efterfølgende år.

Læs mere om ordningen her


Anders var en måned i Grønland

Fængselsbetjent Anders Egebjerg har brugt ordningen til at arbejde i Grønland i en måned. Han aftalte udvekslingen med Anstalten i Nuuk. Derefter søgte han et stipendium, som dækkede løn, flybilletter og et stipendium på 11.000 kroner til at dække leveomkostninger.

Læs om Anders’ oplevelse her