Disciplinærsager

Information til medlemmer, som bliver involveret i en disciplinærsag.


Som tjenestemand skal man leve op til strengere krav, end dem som gælder for andre lønmodtagere. Man skal vise sig værdig til den agtelse, som stillingen kræver. Dette er den såkaldte dekorumbestemmelse, som fremgår af Tjenestemandslovens § 10. Bestemmelsen indebærer også indskrænkninger i fritiden.

Det kan få vidtrækkende konsekvenser for dit ansættelsesforhold, hvis der bliver rejst en disciplinærsag over for dig. Fængselsforbundet anbefaler derfor, at man altid medbringer en bisidder til disciplinærsamtaler.

Kontakt din lokale tillidsrepræsentant eller områdetillidsrepræsentant. Han eller hun vil sammen med dig sikre, at du får den bedste bisidder til netop den problematik, som din sag omhandler.

Læs pjece: