Påbud til fængsler og arresthuse

Oversigt over påbud til Kriminalforsorgens institutioner


Åben oversigten her

Arbejdstilsynet har udstedt 168 påbud til Kriminalforsorgen i perioden 2015-2019.

Nyborg Fængsel er topscoreren med 24 påbud, derefter følger Vestre Fængsel med 20 påbud mens tredjepladsen deles af Horserød Fængsel og Sønder Omme Fængsel med 16 påbud.

Der er både tale om strakspåbud (fejl som skal rettes med det samme), almindelige påbud (fejl som skal rettes med en frist) og rådgivningspåbud (fejl som skal rettes med hjælp af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver).