Aftaler


Aftale om ophævelse af den pligtige afgangsalder – med virkning fra 1.1.2019

Aftale om førtidspensionsfradrag – Formuleringen af § 3, stk. 1:

For tjenestemænd i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og uniformeret personale i Kriminalforsorgen, der er ansat den 1. januar 2019 og senere, er fradraget:” er ændret til:

For tjenestemænd i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og uniformeret personale i Kriminalforsorgen, der er ansat inden den 1. januar 2019, er fradraget:”