Arbejdsetiske retningslinjer

Fængselsforbundets medlemmer arbejder på en arbejdsplads, hvor de ofte oplever etiske dilemmaer. Det er baggrunden for, at forbundet har udarbejdet arbejdsetiske retningslinjer, hvor Kriminalforsorgens overordnede værdi sættes ind i en ramme, der er tættere på medlemmernes hverdag.


arbejdsetiske-retningslinjer