FÆNGSELSFORBUNDET I DANMARK

Fængselsforbundet har cirka 3.500 medlemmer og repræsenterer fængselsbetjente, transportbetjente, institutionsmedarbejdere, værkmestre og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen. Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.


FORBUNDSKONTORET
Ramsingsvej 28A
DK-2500 Valby

Telefon: 7255 9976

Mandag, tirsdag og torsdag: Klokken 9.00 – 15.00
Fredag: Klokken 9.00 – 14.00
Onsdag: Lukket

E-mail: ff@faengselsforbundet.dk
Fax: 7255 9990


Meld dig ind i forbundet her.