Vi arbejder for


BEDRE ARBEJDSMILJØ – I vores fag er det ikke en selvfølge, at man kan klare jobbet et helt arbejdsliv. Hvis nedslidning og sygefravær skal ned, kræver det bedre trivsel, mere indflydelse for den enkelte og større tillid mellem medarbejderne.

BEDRE LØN – Lønnen skal være i orden, hvis det skal være attraktivt at arbejde her. Det gør vi klart på alle niveauer, når vi forhandler løn og overenskomst på vegne af det uniformerede personale.

BEDRE UDDANNELSE – Klientellet ændrer sig. Det samme gør vores opgaver og de krav, vi møder i løbet af en arbejdsdag. Et kursus i ny og næ er ikke nok. De faglige kvalifikationer skal styrkes markant for alle kollegaer.

BEDRE PENSION – Vi har krav på en fair behandling, når vi trækker os tilbage. Der bør være flere seniorordninger, trygge pensionsvilkår og tilbagetrækningsalderen skal være rimelig.