Nyheder 2022

Materiale til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 5. juli 2022
Indkaldelse til ekstraordinært HB-møde 5. juli
Referat af møde i CASU den 12. maj 2022
Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 28. og 29. april 2022
Material til hovedbetyrelsesmøde den 28. og 29. april 2022
Referat af møde i CASU den 3. marts 2022
INDKALDELSE SAMT FORSLAG TIL DAGSORDEN TIL HB-MØDE DEN 28.OG 29. april 2022
Fornyelse af aftale om H- og T-tid
Spørgsmål til ministeren efter artikel
Brev til ministeren om tiltalefrafald
Referat af møde i CASU den 6. december 2021
Kontingentet ændres for elever
Udmøntning af flerårsaftalen