Nyheder 2022

Straksudbetaling af overarbejde fortsætter
Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. november 2022
Bisættelse
Referat af CASU’s temamøde den 31. oktober 2022
Materiale til Hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. november 2022
Du får tilsendt et spørgeskema om Ny løn
Ny løn
Indkaldelse samt forslag til dagsorden til HB-møde den 8. og 9. november 2022
Referat af CASU møde den 1. september 2022
Aftale om udbetaling af timer
Svar på spørgsmål om lønaftaler
35 millioner kroner til fastholdelse af personale
Referat af møde i CASU den 12. maj 2022
Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 28. og 29. april 2022
Material til hovedbetyrelsesmøde den 28. og 29. april 2022
Referat af møde i CASU den 3. marts 2022
INDKALDELSE SAMT FORSLAG TIL DAGSORDEN TIL HB-MØDE DEN 28.OG 29. april 2022
Fornyelse af aftale om H- og T-tid
Spørgsmål til ministeren efter artikel
Brev til ministeren om tiltalefrafald
Referat af møde i CASU den 6. december 2021
Kontingentet ændres for elever
Udmøntning af flerårsaftalen