Nyheder og Presse

Læs flere nyheder, pressemeddelelser, forbundets fagblad mv. Vælg i menuen øverst.


Nu har du ikke længere pligt, men ret til at gå på pension

Den 1. januar 2019 er der trådt nye pensionsregler i kraft for tjenestemænd. Blandt andet er den pligtige afgangsalder for det unifomerede personale ophævet og erstattet af en pensionsret.

Siden overenskomstforhandlingerne i 2011 har vi vidst, at den pligtige afgangsalder ville blive erstattet med en pensionsret. Ændringen er trådt i kraft 1. januar.

Det betyder, at alle, som er ansat før 2019, fortsat kan gå på pension som 63-årig og få deres pension fastsat på grundlag af den pensionsalder, de ville have opnået ved tjeneste indtil deres fyldte 70. år. Men Kriminalforsorgen kan ikke længere afskedige en uniformeret tjenestemand alene på grund af alder. I princippet kan man blive ved, til man fylder 100 år, hvis helbredet tillader det.

Årsagen til de nye regler er, at levealderen stiger, og politikerne vil have alle til at arbejde længere. Derfor stiger pensionsalderen også.

Reglerne om tjenestemandspension er komplekse, og det vil være en god idé at tale med Fængselsforbundet, inden man træffer beslutninger om sin pension. På Tjenestemandspension.dk kan man desuden se sine egne pensionsforhold.

Født inden 1959
Intet er så indviklet, at det ikke kan blive mere kompliceret. Derfor er der forskel på, om man er født før eller efter 1959, og om man er ansat før eller efter 2007.

For dem, der er født inden 1. januar 1959, gælder de hidtidige regler. Bortset fra at den pligtige afgangsalder er ophævet. De kan fortsætte tjenesten og ikke afskediges alene på grund af alder. Der er ikke noget førtidspensionsfradrag efter det fyldte 63. år.

Ved fratræden inden det fyldte 62. år, må man acceptere et fradrag, der svarer til halvdelen af det tillæg, som tjenestemænd får, indtil de når folkepensionsalderen (UFP-tillægget). Dette fradrag falder væk samtidig med UFP-tillægget, når tjenestemanden bliver folkepensionist 1. 

1 Tillægget for en fængselsbetjent i skalatrin 31 og med 37 pensionsår er 44.765 kroner.

PENSIONSUDBETALINGSALDEREN

Som tjenestemand er du berettiget til afsked på grund af alder fra udgangen af den måned, du når pensionsudbetalingsalderen.

Pensionsudbetalingsalderen er den alder, hvor du tidligst kan gå på pension. Ved afsked på grund af alder, inden man har nået folkepensionsalderen, nedsættes pensionen med et førtidspensionsfradrag, som afhænger af alder og ansættelsestidspunkt.

Jo tidligere man søger sin pension, jo større er førtidspensionsfradraget. Førtidspensionsfradragene er varige.

Af René Larsen, forbundssekretær