MODTAGERE AF FORBUNDETS 25 ÅRS ÆRESNÅL

Forbundets æresnål tildeles medlemmer, som har varetaget tillidshverv på særlig fremragende vis.


Følgende tillidsfolk har gennem årene modtaget forbundets 25-års æresnål.

Dato Stilling Navn Tjenestested
 16.03.2018  Fængselsbetjent John Rasmussen, Herstedvester Fængsel
 13.03.2018 Fængselsbetjent Niels Wismann Næstved Arrest
 08.05.2018  Fællestillidsrepræsentant Henning Mørck Område Ringsted
 08.05.2018 Forbundssekretær René Larsen Forbundskontoret
 31.07.2018 Fængselsbetjent René Rasmussen Frederikssund Arrest