MODTAGERE AF FORBUNDETS 25 ÅRS ÆRESNÅL

Forbundets æresnål tildeles medlemmer, som har varetaget tillidshverv på særlig fremragende vis.


Følgende tillidsfolk har gennem årene modtaget forbundets 25-års æresnål.

Dato Stilling Navn Tjenestested
11.05.2023 Fællestillidsrepræsentant David Jensen Område Hovedstaden
 24.03.2022 Fængselsbetjent Lars Martinussen Herstedvester Fængsel
 21.05.2019 Enhedschef Peder Jørgensen Nyborg Fængsel
 16.03.2018 Fængselsbetjent John Rasmussen Herstedvester Fængsel
 13.03.2018 Fængselsbetjent Niels Wismann Slagelse Arrest
 08.05.2018 Fællestillidsrepræsentant Henning Mørck Område Ringsted
 08.05.2018 Forbundssekretær René Larsen Forbundskontoret
 31.07.2018 Fængselsbetjent René Rasmussen Frederikssund Arrest