Beregning af 48-timers regel


Dette regneark kan beregne den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for en fængselsbetjent i forhold til arbejdsgivers evt. brud på 48-timers reglen.

Der skal manuelt indtastes værdier for: Normtid, overarbejdstimer, ferie, sygdom, t- og h-tid, afspadsering samt antal dage perioden strækker sig over (4 måneder).