Hvem skal man ringe til, når man har brug for hjælp?


TILLIDSREPRÆSENTANTEN ER TOVHOLDER
Vores tillidsrepræsentanter er omdrejningspunktet for alle de ting, som vi hjælper vores medlemmer med. Uanset om det drejer sig om arbejdsskader, tjenestetid, løn, afsked, disciplinærsager, ferie, barsel eller pension, skal du derfor ringe til din tillidsrepræsentant først. Han eller hun hjælper dig videre og holder kontakten under hele forløbet.

FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTEN HÅNDTERER SAGEN
Områdetillidsrepræsentanten tager sig af den egentlige sagsbehandling af de fleste medlemssager. Det sikrer, at din sag bliver håndteret af en specialist på området. Områdetillidsrepræsentanten varetager også dine interesser over for områdeledelsen.

De fire Fællestillidsrepræsentanter er:

  • København og Nordsjælland: David Jensen
  • Sjælland: Nina Odgaard
  • Midt og Nordjylland: Hanne Munk Degn
  • Fyn, Syd- og Sønderjylland: Brian Kristiansen

Se kontaktinfo her

FORBUNDSKONTORET HJÆLPER I SÆRLIGE SAGER
Forbundskontoret i Valby håndterer komplekse medlemssager og varetager medlemmernes overordnede interesser i forhold til løn, arbejdsmiljø, uddannelse, pension med videre.

Læs også pjece: