Forbundsledelsen

—————————————————————————————————————————————–

_ico9338sh-edit

Kim Østerbye

Forbundsformand

Telefon: 7255 9999

Mail: koe@faengselsforbundet.dk

Kim Østerbye blev ansat på Københavns Fængsler i 1981 og har siden været ansat på blandt andet Pension Engelsborg, Statsfængslet i Vridsløselille, Sandholmlejren, Kriminalforsorgens Uddannelsescenter og Direktoratet.

Det faglige arbejde startede ved oprettelsen af lederafdelingen “Øvrige Chargestillinger” i 1995 som næstformand og senere som formand.

På Dansk Fængselsforbunds ekstraordinære kongres den 22. november 2004 blev Kim Østerbye valgt som forbundsformand.

På Fængselsforbundets kongres i maj 2015 blev Kim genvalgt for en periode på fire år.

—————————————————————————————————————————————–

_ico9222sh-edit

Bente Benderska

Forbundssekretær

Telefon: 7255 9996

Mail: bbe@faengselsforbundet.dk

Bente Benderska blev ansat som fængselsbetjent i Statsfængslet i Vridsløselille i 1983 hvor hun var indtil januar 1992, hvor hun fik en stilling i direktoratet, tjenestetidskontoret – det der i dag hedder sikkerhedsenheden.

I 2000 blev hun senioruddannelseskonsulent på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter og har der primært arbejdet med rekrutteringsrelaterede opgaver. Herudover har hun arbejdet ca. 1 år i Statsfængslet i Horserød.

Bente Benderska har periodevis deltaget i det faglige arbejde i Vridsløselille og lederafdelingen.

På kongressen i 2015 blev Bente Benderska genvalgt som forbundssekretær for lederafdelingen for fire år.

—————————————————————————————————————————————–

_ico9183sh

René Larsen

Forbundssekretær

Telefon: 7255 9993

Mail: rla@faengselsforbundet.dk

René Larsen blev ansat som fængselsfunktionær på Statsfængslet i Horsens i 1985, men blev allerede i 1986 forflyttet til arresthuset i Odense.

Han har siden arbejdet i de fynske arresthuse.

Siden 1994 har han været involveret i organisationsarbejde, og han blev i 2001 valgt som formand for de fynske arrestfunktionærer.

På den ekstraordinære kongres den 6. februar 2007 blev René Larsen valgt som forbundssekretær for arresthussektoren.

På forbundets kongres i 2015 blev han genvalgt som forbundssekretær for en periode af fire år.

———————————————————————————————————————————————–

METTE nIELSEN

Forbundssekretær

Telefon: 7255 9992

Mail: mni@faengselsforbundet.dk

Mette Nielsen blev ansat som fængselsbetjent på Nyborg Fængsel i januar 2005, og i 2010 valgt som bestyrelsesmedlem for forbundets lokalafdeling i Nyborg.

I 2013 blev hun valgt som tillidsrepræsentant og formand for lokalafdelingen på Nyborg Fængsel og var der frem til maj 2015, hvorefter hun blev valgt som områdetillidsrepræsentant og formand for områdeafdelingen i Syddanmark.

I juni 2017 blev Mette Nielsen valgt som ny forbundssekretær på forbundets ekstraordinære kongres.

———————————————————————————————————————————————-

_ico9195sh

Bo Yde Sørensen

Forbundssekretær

Telefon: 7255 9998

Mail: bys@faengselsforbundet.dk

Bo Yde Sørensen har været ansat som fængselsbetjent i Statsfængslet i Nyborg i 14 år. Han har i de seneste år været tilknyttet straf, isolation og særligsikret-afdelingen.

I 2007 blev han valgt som formand for lokalafdelingen af Fængselsforbundet og tillidsrepræsentant.

Ud over forhandlinger med den lokale ledelse og deltagelse i Fængselsforbundets hovedbestyrelse og kongresser, har han blandt andet beskæftiget sig med arbejdsskade- og erstatningssager, disciplinærsager, sygefravær, kommunale førtidspensionssager, arbejdsmiljø og mediedækningen af arbejdsforholdene i Kriminalforsorgen.

På forbundets kongres i 2013 blev Bo Yde Sørensen valgt som forbundssekretær for de lukkede fængsler. Han blev genvalgt som forbundssekretær på kongressen i 2015.

—————————————————————————————————————————————–