Forbundsledelsen

—————————————————————————————————————————————–

Bo Yde Sørensen

Forbundsformand

Mail: bys@faengselsforbundet.dk

Bo Yde Sørensen har været ansat som fængselsbetjent i Statsfængslet i Nyborg i 14 år. Han har i de seneste år været tilknyttet straf, isolation og særligsikret-afdelingen.

I 2007 blev han valgt som formand for lokalafdelingen af Fængselsforbundet og tillidsrepræsentant.

Ud over forhandlinger med den lokale ledelse og deltagelse i Fængselsforbundets hovedbestyrelse og kongresser, har han blandt andet beskæftiget sig med arbejdsskade- og erstatningssager, disciplinærsager, sygefravær, kommunale førtidspensionssager, arbejdsmiljø og mediedækningen af arbejdsforholdene i Kriminalforsorgen.

På forbundets kongres i 2013 blev Bo Yde Sørensen valgt som forbundssekretær for de lukkede fængsler. Han blev genvalgt som forbundssekretær på kongressen i 2015.

I januar 2019 valgte hovedbestyrelsen at konstituere sig med Bo Yde Sørensen som stedfortræder efter, at Kim Østerbye trak sig.

Bo Yde Sørensen blev valgt som formand på  kongressen i maj 2019.

———————————————————————————————————————————————–

METTE Frets

Forbundssekretær og næstformand

Telefon: 7255 9992

Mail: mni@faengselsforbundet.dk

Mette Frets blev ansat som fængselsbetjent på Nyborg Fængsel i januar 2005, og i 2010 valgt som bestyrelsesmedlem for forbundets lokalafdeling i Nyborg.

I 2013 blev hun valgt som tillidsrepræsentant og formand for lokalafdelingen på Nyborg Fængsel og var der frem til maj 2015, hvorefter hun blev valgt som områdetillidsrepræsentant og formand for områdeafdelingen i Syddanmark.

I juni 2017 blev Mette Frets valgt som ny forbundssekretær på forbundets ekstraordinære kongres. Ved kongressen i 2023 blev hun valgt som næstformand.

—————————————————————————————————————————————–

René Larsen

Forbundssekretær

Telefon: 7255 9993

Mail: rla@faengselsforbundet.dk

René Larsen blev ansat som fængselsfunktionær på Statsfængslet i Horsens i 1985, men blev allerede i 1986 forflyttet til arresthuset i Odense.

Han har siden arbejdet i de fynske arresthuse.

Siden 1994 har han været involveret i organisationsarbejde, og han blev i 2001 valgt som formand for de fynske arrestfunktionærer.

På den ekstraordinære kongres den 6. februar 2007 blev René Larsen valgt som forbundssekretær for arresthussektoren.

På forbundets kongresser i 2015 og 2019 blev han genvalgt som forbundssekretær.

———————————————————————————————————————————————-

 

HENRIK THØGERSEN

Forbundssekretær

Telefon: 7255 9996

Mail: hth@faengselsforbundet.dk

Henrik Thøgersen blev ansat på Anstalten ved Herstedvester i 1994. Han kom derefter til Statsfængslet ved Horserød i 1995, hvor han var i 13 år; bortset fra en kort periode i Slagelse Arrest.

Derfra gik Henrik ledervejen. Først som overvagtmester i Institutionen Ellebæk frem til 2013, hvor han flyttede til Københavns fængsler som vagthavende enhedsleder og afslutningsvis som fungerende enhedschef i den centrale afdeling.

Siden 2001 har Henrik været involveret i organisationsarbejde, otte år som afdelingsformand i Horserød. Fra 2009 har Henrik været en del af Fængselsforbundets lederafdeling som næstformand/kasserer.

Henrik Thøgersen begyndte som fungerende forbundssekretær på forbundskontoret i september 2018. Han blev valgt som forbundssekretær på kongressen i maj 2019.

—————————————————————————————————————————————–

ERIK HOLMESTAD LARSEN

Forbundssekretær

Telefon: 7255 9986

Mail: ehl@faengselsforbundet.dk

Erik Holmestad Larsen har været afdelingsformand for Fængselsforbundet og områdetillidsrepræsentant i Hovedstaden siden maj 2015.

Erik blev ansat som sikkerhedsfunktionær i Københavns Fængsler i 2004.

Han begyndte sin tillidskarriere i Fængsels-forbundet i 2011.

Erik Holmestad Larsen begyndte som fungerende forbundssekretær på forbundskontoret i februar 2019. Han blev valgt som forbundssekretær på kongressen i maj 2019.

—————————————————————————————————————————————–