Kriminalpolitisk program

Fængselsforbundet går ind for tre principper i retspolitikken: Den skal være ordentlig, konsekvent og sikker.


ff_pjece_politiske_maal_web_forside