A-KASSE SIDEN 1914

Den 1. november 2014 fyldte Min A-kasse 100 år. Det startede med 77 telemontører på Lolland Falster. Nu består a-kassen af 16 organisationer, herunder Fængselsforbundet, og medlemstallet er vokset til 45.000 medlemmer.


I 1914 besluttede 77 telemontører fra Lolland Falster sig for at etablere en a-kasse. I de følgende år samlede de alle telefolk på landsplan. Startskuddet var givet til en lang, og til tider hæsblæsende historie, og det, der i dag hedder Min A-kasse.

a-kasse-telemontoerer
Telemontører på arbejde i 1910’erne.

Fængselsforbundet kommer med
Det var lovens krav om antallet af medlemmer, der i 1986 gav telefolkenes a-kasse et ryk fremad i størrelsen. Her skulle man nemlig nu være 5.000 medlemmer for at bevare statsanerkendelsen. Det fik en masse mindre a-kasser til at gå sammen. Blandt andet Dansk Jernbaneforbund, Dansk Told- og Skatteforbund, Fængselsforbundet, FFT, FAKK, Danmarks Kirketjenerforening blev en del af det, der nu kom til at hedde STA. (Statstjenestemændenes og Telefonstandens A-kasse). I alt 10.000 nye medlemmer blev det til.

De følgende år gik det strålende og medlemstallet steg. Der var flere og flere, der meldte sig ind i en a-kasse, og det gav vind i sejlene på en positiv måde. Samtidig var der røre på den politiske scene i slutfirserne. Mogens Lykketoft var finansminister på det tidspunkt, og man begyndte at privatisere en række tidligere statsvirksomheder. Det fik betydning for de faglige organisationer og dermed også STA. Medlemstallet dalede.

I 2001 blev Claus Hjort beskæftigelsesminister, og her kom den såkaldte ’frihedspakke’ på banen. Det satte konkurrencen fri, og de traditionelle LO a-kasser i bekneb. Således også STA. Medlemstallet dalede fortsat til fordel for de ’gule’ a-kasser, og i 2002 skulle a-kassen, og alle øvrige a-kasser, beslutte om de ville åbne feltet og optage medlemmer på tværs af fag. STA besluttede at blive tværfaglige.

Velkommen til ’Søens Folk’ og andre uniformer
De kommende år viste det sig at være en klog beslutning. Nye organisationer kom til STA, blandt andet Søværnets Konstabelforening, DSRF, Søfartens Ledere og Flyvevåbenets Konstabel- og Korporalforening. Medlemstallet var igen stigende.

Samtidig rørte STA en del på sig indefra. Medarbejdertilfredsheden blev et vigtigt fokus sammen med de to andre essentielle ben i strategien; medlemstilfredshed og organisationstilfredshed. Fra starten af det nye årtusinde steg medarbejdertilfredsheden, og det samme gjorde medlemstilfredsheden. I Arbejdsdirektoratets undersøgelser fik STA en 15. plads i 2001, en 11. plads i 2003 og endelig i både 2005, 2007 og 2009 En 1.plads. Danmarks bedste a-kasse målt på medlemstilfredshed.

STA bliver Min A-kasse
De ’gamle’ tjenestemandsorganisationer skrumpede i størrelse, og nye tværfaglige kom til sammen med nye organisationer. I sommeren 2010 fusionerede STA med PROSA og Merkonomernes A-kasse og skiftede navn til Min A-kasse, og var nu oppe på 45.000 medlemmer og 65 medarbejdere.

Det blev samtidig året, hvor det blev besluttet at lægge flere kræfter i markedsføringen, og vise ståstedet tydeligt overfor medlemmerne. Projekt Respekt og Verdens Største Bog er blot nogle af de kampagner, der blev født de kommende år og som sætter en vigtig streg under a-kassens opfattelse, om at være på medlemmernes side og forstår frustrationerne over den store paragrafjungle.

100 år og stadig klar til bølgegang
Samfundsudviklingen og a-kassernes vilkår har endnu engang skabt bølgegang og rum for nye samarbejder. Voksende IT-omkostninger gør det både fordelagtigt og nødvendigt for mindre a-kasser at finde sammen. Den 1. januar 2015 fusionerer Min A-kasse med Business Danmarks A-kasse og vokser således til ca. 100 medarbejdere og ca. 70.000 medlemmer.

Den første november blev a-kassen 100 år. Det går rigtig godt. Medlemmer, organisationer og medarbejdere er godt tilfredse med Min A-kasse.

Lige nu gør a-kassen sig klar til at tage godt imod den nye arbejdsmarkedsreform, der giver a-kasserne en ny rolle. A-kassen får nemlig en udvidet mulighed for at bakke medlemmerne op og for eksempel følge dem til møder i jobcentrene.

Min A-kasses faglige organisationer:

 • CO SEA
 • Danmarks Kirketjenerforening
 • Dansk Jernbaneforbund
 • Dansk Told- Skatteforbund
 • Flyvevåbenets Konstabel- og Korporalforening
 • Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte
 • Forbundet af Tjenestemænd v Fødevare- og Undervisningsministeriet mfl.
 • Fængselsforbundet
 • Hoffunktionærforeningen
 • Merkonomernes Hovedorganisation
 • Metal Tele
 • Ministerialbetjentforeningen
 • PROSA
 • Søfartens Ledere
 • Søværnets Konstabelforening
 • 3F Post