Jubilæumsgratialer

Til ansatte i statens tjeneste gives der ved 25-, 40- og 50-års tjeneste et gratiale i overensstemmelse med reglerne herom. Gratialet gives kun til ansatte, der har udført tilfredsstillende tjeneste.

Jubilæumsgratialet udgør pr. 1. april 2016:

25 år: 6.179 kr.
40 år: 7.827 kr.
50 år: 9.269 kr.

Desuden udleveres der et diplom til jubilaren som påskønnelse og tak. Jubilaren har ret til en fridag med løn i anledning af jubilæet.