Værkmestre

Kriminalforsorgens værkmestre er organiseret i Fængselsforbundet. Værkmestrenes hovedopgave er at varetage beskæftigelse, arbejdstræning og uddannelsesaktiviteter for de indsatte. Der er ansat værkmestre i alle fængsler, i de store arresthuse og i enkelte pensioner. Oven i deres faglige uddannelse gennemfører de en to-årig fængselsfaglig uddannelse.


Værkmestrenes hovedopgave er at varetage beskæftigelse, arbejdstræning og erhvervsuddannelsesaktiviteter for de indsatte inden for traditionelle håndværksfag eller produktionsvirksomhed. Arbejdsdriften gennemføres i videst muligt omfang i miljøer, der afspejler en tilsvarende beskæftigelse i en privat virksomhed uden for murene.

Forbundssekretær Mette Nielsen er forbundets tovholder for værkmestrene.

Telefon: 7255 9992

Mail: mni@faengselsforbundet.dk


Fængselsforbundet undersøgte værkmestrenes arbejdsvilkår i foråret 2016.

Undersøgelsen stillede fire hovedspørgsmål:

  1. Hvordan går det med værkmestrenes arbejdsmiljø?
  2. Hvordan er relationerne med de indsatte?
  3. Hvordan går det med at indfri det politiske ønske om at fokusere mere på de indsattes uddannelse?
  4. Hvordan står det til med værkmestrenes kompetenceudvikling?

Læs undersøgelsen her:

Udklipvaek