Værkmestre

Kriminalforsorgens værkmestre er organiseret i Fængselsforbundet. Værkmestrenes hovedopgave er at varetage beskæftigelse, arbejdstræning og uddannelsesaktiviteter for de indsatte. Der er ansat værkmestre i alle fængsler, i de store arresthuse og i enkelte pensioner. Oven i deres faglige uddannelse gennemfører de en to-årig fængselsfaglig uddannelse.Forbundssekretær Mette Nielsen er forbundets tovholder for værkmestrene.

Telefon: 72 55 99 92

Mail: mni@faengselsforbundet.dk


Fængselsforbundet har undersøgt værkmestrenes arbejdsvilkår flere gange.

Vores undersøgelse i 2021 viste, at værkmestrene er en presset faggruppe i Kriminalforsorgen.

Værkmestrene oplever, at deres område er nedprioriteret. Mens antallet af indsatte er øget, er der blevet færre værkmestre og dermed færre til at beskæftige de indsatte. Arbejdspresset er øget, værkmestrene arbejder ofte alene med de indsatte og mange er udkørte i hverdagen.

Værkmestrene oplever heller ikke, at der fokus på deres hovedopgave i forhold til de indsattes
uddannelse og jobtræning. Produktion og økonomi vejer tungere end målet om at få de indsatte
videre.

Det afspejler sig også i værkmestrenes efteruddannelse. Den er nemlig stort set ikke
eksisterende. Det er ellers aftalt politisk, at værkmestrene skal efteruddannes for at gøre de
indsatte mere arbejdsmarkedsparate.

Se undersøgelsen her.

Se også undersøgelsen fra 2016 her:

Udklipvaek