OK15

Overenskomst for 2015-2018


Finansministeriet og de faglige organisationer i staten (CFU) har aftalt lønvilkårene for statens 185.000 ansatte. Aftalen resulterer i lønstigninger på 4,5 procent i løbet af de næste tre år.

Desuden regner overenskomstpartnerne med en såkaldt reststigning på 2,1 procent, hvilket omfatter lokal løndannelse som Ny løn, anciennitetsbaserede stigninger med videre.

Det samlede forlig lyder altså på 6,6 procent.

Desuden får fædre fremover ret til en ekstra uges barselsorlov, uden at det påvirker morens barselsperiode. Der indføres en ordning, hvor en ekspertgruppe kan rykke ud på statslige arbejdspladser, hvis der meldes om problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Og pensionen hæves for de lavest lønnede.

Læs pjece om overenskomstresultatet her. Læs notat om resultatet her.

Læs hovedbestyrelsens udtalelse om resultatet her.