Nyheder 2022

Nyt fra hovedbestyrelsen
Nyt fra forretningsudvalget
Feriegodtgørelse eller ferie med løn? – Regn selv ud, hvad der bedst kan betale sig
Løn under ferie eller feriegodtgørelse?
Referat fra HB-møde
Nyt fra forretningsudvalget
Nyt fra forretningsudvalget
Nyt fra forretningsudvalget
Nyt fra forretningsudvalget