OK21

Der er indgået forlig på det statslige område mellem skatteministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Se CFU forlig med bilag her

Overenskomsten er treårig og gælder fra 1. april 2021.

Lønstigning
De generelle lønstigninger i overenskomstperioden er på 4,42 procent.

Den forventede inflation i overenskomstperioden er på 4,40 procent.

Lønstigningen udmøntes på denne måde:

1. april 2021: 0,80 procent
1. oktober 2021: 0,30 procent
1. april 2022: 1,19 procent
1. oktober 2022: 0,30 procent
1. april 2023: 1,48 procent
1. oktober 2023: 0,35 procent

Reguleringsordningen videreføres og udmøntes pr. 1. april 2022 og 1. april 2023.

Reguleringsordning kan ændre på lønstigningerne på disse to tidspunkter.

Andre formål
Der er afsat 0,2 procent af lønsummen til en række andre formål. Blandt andet en øget seniorindsats, der skal sikre fastholdelse og udvikling af seniorer. Der indføres også en seniorbonus, der træder i kraft den 1. april 2022. Ansatte har fra og med det kalenderår, hvor de fylder 62 år, ret til en årlig seniorbonus på 0,8 procent af den sædvanlige årsløn. Seniorbonussen er en fleksibel ordning, der giver ret til at konvertere seniorbonussen til frihed og/eller et ekstraordinært pensionsbidrag.

Læs mere i denne pjece: OK21 informationspjece


Statens ansatte siger ja til overenskomstaftalen