Politisk aftale for Kriminalforsorgen

Hver fjerde år sætter politikerne på Christiansborg sig ned for at blive enige om, hvor pengene skal prioriteres i Kriminalforsorgens økonomi. Aftalen kaldes flerårsaftalen. 


Fængselsforbundet har klare ønsker til politikerne:

Der er brug for flere betjente på vagt: Kriminalforsorgen har forsømt at rekruttere nye betjente. De seneste år er antallet af betjente i de lukkede fængsler faldet markant, samtidig er antallet af indsatte øget. Konsekvensen er, at overarbejdet stiger. Fængselsforbundet vurderer, at der mangler minimum 200 betjente for at opretholde et rimeligt sikkerhedsniveau.

Volden skal stoppes: Der er åbenlyst et problem med sikkerheden i fængslerne. Volden mod personalet er steget markant de seneste tre år. Det er stærkt kritisabelt, at vores medlemmer dagligt udsættes for vold. Derfor skal der sættes meget kraftigere ind for at stoppe volden.

Den dynamiske sikkerhed skal forbedres: Samarbejde og relationer mellem indsatte og ansatte har afgørende betydning for både resocialisering og sikkerhed. Derfor må den dynamiske sikkerhed ikke udhules som resultat af en ensidig satsning på kontrol, mure og alarmsystemer. Fængselsforbundet mener tværtimod, at der er behov for at styrke den dynamiske sikkerhed i form af uddannelse, faglig udvikling og personalenormering.

Alenearbejdet skal begrænses: Der er så få betjente på vagt i Kriminalforsorgen, at mange bliver nødt til at arbejde alene. Men det er farligt og opslidende at være alene på vagt. Fængselsforbundet mener, at alenearbejdet skal reduceres.

Se tidligere flerårsaftaler her.