Nyheder 2020

Ekstrabevilling på 81,5 millioner kroner til Kriminalforsorgen
Status omkring Corona
Referat af møde i Casu den 20. februar 2020
Hovedbestyrelsesmøde 31.3. – 1.4.2020 fastholdes
Svar fra Københavns Politi om anonymisering af navne
Indkaldelse samt forslag til dagsorden til hb-møde den 31. marts og 1. april 2020
Referat af møde i CASU den 5. december 2019