Løn

Aftalen om nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S’s forhandlingsområde blev genforhandlet ved OK11.


Aftalen fastsætter basislønnen for udvalgte grupper, herunder tjenestemænd under Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening.

Se aftalen her:

Cirkulære om ny løn

Lønaftale