FAGLIG BISTAND

Hjælp til løn, pension, arbejdsskader og meget mere

MEDLEMSFORDELE

Ferieboliger, låneforening, forsikring, gruppeliv, forbrugsforening

TILLIDSMÆND

I alle fængsler og arresthuse