Bestyrelse


Formand
Fiskerikontrollør Jan Rømer
Mobil: 72 18 85 05
Mail: janr@fiskeristyrelsen.dk

Næstformand
Lars Høgild
Mobil: 72 18 56 72
Mail:lhq@fiskeristyrelsen.dk

Fungerende kasserer
Kenn Gram Berthelsen

Bestyrelsesmedlem
Peder Frost Kokholm

Bestyrelsemedlem
Repræsentant for vicefiskeriinspektørerne

Kasper Schou