Bestyrelse


Formand
Fiskerikontrollør Ole Hvis Knudsen
Mobil: 72 18 57 18
Mail: ohk@fiskeristyrelsen.dk

Næstformand
Lars Høgild
Mobil: 72 18 56 72
Mail:lhq@fiskeristyrelsen.dk

Fungerende kasserer
Søren Vig Clausen

Bestyrelsesmedlem
Peder Frost Kokholm

Bestyrelsemedlem
Repræsentant for vicefiskeriinspektørerne

Kasper Schou