Cirkulære om aftale om tjenestefrihed ifm barns 1. og 2. sygedag

Se cirkulære her