Ansæt flere betjente

De seneste år er antallet af betjente i de lukkede fængsler faldet markant, samtidig er antallet af indsatte øget. Konsekvensen er, at overarbejdet stiger. Kriminalforsorgen har forsømt at rekruttere nye betjente.  Fængselsforbundet vurderer, at der mangler minimum 200 betjente for at opretholde et rimeligt sikkerhedsniveau.


444 FÆNGSELSBETJENTE FORSVUNDET PÅ TI ÅR
Det uniformerede personale i Kriminalforsorgen er skrumpet med 14 procent på 10 år. I samme periode er antallet af fanger kun faldet med seks procent.

 


FÆNGSELSBETJENTE ARBEJDER OVER SOM ALDRIG FØR
Der er lige nu overarbejde i Kriminalforsorgen, der svarer til 267 fængselsbetjentes årsværk. Intet tyder på at kurven knækker foreløbig.


RINGERE BEMANDING I DE LUKKEDE FÆNGSLER
Der er færre betjente på vagt i de lukkede fængsler, samtidig stiger fangetallet.


FÆRRE FÆNGSELSBETJENTE – FLERE ADMINISTRATORER
Der er blevet færre fængselsbetjente og værkmestre, mens der er kommet flere i ledelse og administration.


FÆRRE BETJENTE TIL FLERE INDSATTE PÅ NYBORG FÆNGSEL
Ligesom i resten af Kriminalforsorgen lider Nyborg Fængsel under personalemangel. Samtidig stiger antallet af indsatte i det østfynske fængsel.

 


RETSORDFØRERE ØNSKER FLERE FÆNGSELSBETJENTE
Fra højre til venstre i folketingssalen er der enighed om, at bemandingsproblemet i skal være en del af den nye økonomiske aftale for Kriminalforsorgen.