07.06.2024

Ytringsfrihed

Offentlig ansatte har ret til at ytre sig, uden at det får negative konsekvenser for dem selv. Det vil regeringen og Dansk Folkeparti gerne slå et slag for og fremsætter derfor et lovforslag, som skal lovfæste reglerne

Klarhed over omfanget af ytringsfriheden skal sikre, at offentligt ansatte rent faktisk benytter deres adgang til at deltage i den offentlige debat, lyder det fra Justitsministeriet. Hørt.