13.09.2018

Kære hr. Østerbye
Ledere bør dække vagter
Vi har en dårligere Ny løn-aftale end politiet
Svar fra forbundssekretær René Larsen
Vi går lysere tider i møde
Åbningen af Nykøbing Fængsel bør sættes i bero
Kære anonyme kollega
Hvorfor behandler arbejdsgiver sine ansatte sådan?
Et opråb til topledelsen i Kriminalforsorgen
Er jeg en form for slave?
Kriminalforsorgen er fyldt til randen – alligevel holdes arresthuse lukkede
Til Sophie Løhde
“Vi bliver behandlet som ludo-brikker”
Sæt pris på fleksible medarbejdere i stedet for at tage vores frokostpause
Kapacitetsproblemer
Flere varme hænder – færre kolde. Tak!
Vi havde et af verdens bedste job
Otte tillægspunkter til Papes plan
Vi får et stærkt sammenhold gennem sport og glæde
KRIFO binder os sammen