20.09.2019

Forslag til at afhjælpe personalemanglen i Storstrøm Fængsel
Hvad gør politikerne og direktoratet ved den værste krise i Kriminalforsorgens historie?
Hvor er værkmesteren henne i Fængselsforbundets verden?
Jeg er bekymret for betjentenes anonymitet og sikkerhed
Kan jeg tale med en rask-konsulent?
Kære Søren Pape
Tak til Kim Østerbye for interviewet i Politiken
Er der nogen, som kan forklare mig, hvad der foregår?
Kære hr. Østerbye
Ledere bør dække vagter
Vi har en dårligere Ny løn-aftale end politiet
Svar fra forbundssekretær René Larsen
Vi går lysere tider i møde
Åbningen af Nykøbing Fængsel bør sættes i bero
Kære anonyme kollega
Hvorfor behandler arbejdsgiver sine ansatte sådan?
Et opråb til topledelsen i Kriminalforsorgen
Er jeg en form for slave?
Kriminalforsorgen er fyldt til randen – alligevel holdes arresthuse lukkede
Til Sophie Løhde