17.07.2018

Ledere bør dække vagter
Vi har en dårligere Ny løn-aftale end politiet
Svar fra forbundssekretær René Larsen
Vi går lysere tider i møde
Åbningen af Nykøbing Fængsel bør sættes i bero
Kære anonyme kollega
Hvorfor behandler arbejdsgiver sine ansatte sådan?
Et opråb til topledelsen i Kriminalforsorgen
Er jeg en form for slave?
Kriminalforsorgen er fyldt til randen – alligevel holdes arresthuse lukkede
Til Sophie Løhde
“Vi bliver behandlet som ludo-brikker”
Sæt pris på fleksible medarbejdere i stedet for at tage vores frokostpause
Kapacitetsproblemer
Flere varme hænder – færre kolde. Tak!
Vi havde et af verdens bedste job
Otte tillægspunkter til Papes plan
Vi får et stærkt sammenhold gennem sport og glæde
KRIFO binder os sammen
Justitsministerens ideer er varm luft