06.04.2020

Åbent brev til direktør og områdedirektør
Rammer nedskæring ikke sikkerheden?
Ny løn 2019
Vi har ikke penge til at løse vores opgaver
Kritik af Ellebæk: Europarådets Torturkomité sigter og rammer skævt
Vanviddet fortsætter i Midt- og Nord
Kriminalforsorgen i Grønland sejler
Amerikanerne importerer nordiske fængselsmetoder. Hvorfor kopierer vi så deres?
Forslag til at afhjælpe personalemanglen i Storstrøm Fængsel
Hvad gør politikerne og direktoratet ved den værste krise i Kriminalforsorgens historie?
Hvor er værkmesteren henne i Fængselsforbundets verden?
Jeg er bekymret for betjentenes anonymitet og sikkerhed
Kan jeg tale med en rask-konsulent?
Kære Søren Pape
Tak til Kim Østerbye for interviewet i Politiken
Er der nogen, som kan forklare mig, hvad der foregår?
Kære hr. Østerbye
Ledere bør dække vagter
Vi har en dårligere Ny løn-aftale end politiet
Svar fra forbundssekretær René Larsen