Aftale om ansættelse efter pension

HVORDAN DU SKAL FORHOLDE DIG, HVIS DU ØNSKER AT ARBEJDE IGEN EFTER, DU ER GÅET PÅ PENSION?


Hvis du inden for de første to år efter, du er gået på pension har lyst til igen at arbejde i et fængsel eller en arrest, skal du henvende dig til den institution, du gerne vil ansættes i.

Hvis du bliver ansat, skal du sikre, at du får en individuel kontrakt og timeløn. Der er den første december 2019 indgået en ny aftale, der hæver timelønnen.

Hvad skal du være opmærksom på?

  • De to første år, efter du er gået på pension, kan du søge midlertidig ansættelse i Kriminalforsorgen.
  • Du kan arbejde op til et 1 år det samme sted.
  • Din timeløn er 160 kroner i grundbeløb 2012-niveau. Det svarer til 175 kr. i 2019.
  • Din arbejdstid må maksimalt være 8 timer om ugen opgjort over et år. Det vil sige, at du godt kan arbejde mere end de 8 timer om ugen i for eksempel tre måneder.

Du kan læse detaljerne for ansættelsen i aftalen her