Arbejdsskader

Her er information til medlemmer, som bliver ramt af en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.


Kontakt altid din lokale tillids- eller sikkerhedsrepræsentant, hvis du bliver udsat for en arbejdsskade. Det er et kompliceret retsområde, og en situation, som du ikke bør håndtere alene.

Læs pjecer:

Læs også vores: Arbejdsskadevejledning.


SVAR PÅ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er en personskade? Det kan være skader på knogler, muskler eller led, psykiske lidelser eller andre former for skader.

Kan en psykisk skade anerkendes som en arbejdsulykke? Ja, hvis du udsættes for en hændelse, som medfører en psykisk sygdom eller psykiske symptomer. Hændelsen kan både være en fysisk påvirkning (fx et overfald) og en psykisk påvirkning (fx chikane). Almindelige psykiske reaktioner anerkendes dog ikke.

Hvordan forløber en arbejdsskadesag? Skaden anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som sender en bekræftelse. Det er vigtigt at kontrollere anmeldelsen for fejl eller mangler. Hvis du får anerkendt ulykken som en arbejdsskade afgøres det: 1) Om du skal have erstatning; 2) Hvilken type erstatning du skal have; og 3) Erstatningens størrelse.

Hvad kan jeg få erstatning for? Efter arbejdsskadeloven kan der gives erstatning for: 1) Godtgørelse for varigt mén; 2) Erstatning for tab af arbejdsevne; 3) Udgifter til sygebehandling, genoptræning og hjælpemidler; og 4) Udgifter under sagens behandling. Desuden har efterladte mulighed for at få erstatning efter en arbejdsulykke

Hvornår får man erstatning for varigt mén? Godtgørelse for varigt mén tilkendes for de daglige ulemper, som skaden har medført. For eksempel PTSD, nedsat syn eller smerter i arm, ryg, skulder med videre. Godtgørelsen er uafhængig af erhvervsmuligheder og indtægter. Hvis et mén er under fem procent, udbetales der ikke godtgørelse. Godtgørelsen udbetales som et skattefrit engangsbeløb.

Hvornår får man erstatning for tab af erhvervsevne? Udmålingen af erstatningen sker ud fra en vurdering af erhvervsmulighederne før og efter arbejdsskaden. Der ydes ikke erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er under 15 procent. Man kan derfor ikke få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis det er muligt at genoptage dit hidtidige job.

Kan man klage over sin afgørelse? Ja, inden for fire uger efter afgørelsen.

Er der andre erstatningsmuligheder? Fængselsforbundet kan vurdere, om der er grundlag for at rejse krav efter Erstatningsansvarsloven, hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt Arbejdsmiljøloven. Arbejdsskaden kan også være dækket af ordningen om kritisk sygdom og din private forsikring. Spørg forbundet.