Nyheder 2020

Nyt fra forretningsudvalget
Nyt fra forretningsudvalget
Nyt fra forretningsudvalget
Referat fra HB-mødet i september
Nyt fra forretningsudvalget
Nyt fra forretningsudvalget
Fængselsforbundet deltager i kampagne: støt medarbejderne i frontlinjen
Enighed om særlige ydelser under tjenesterejse
Sidste chance: PTSD-undersøgelse