LØN i Grønland

Lønnen i Grønland er sammensat af overenskomstresultaterne og nogle aftaler mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen om tillæg til lønnen.


Du kan finde aftalerne her

Aftale om udligningstillæg

Bilag til aftale om udligningstillæg

Overenskomst

Cirkulære om tjenestemandslønninger i Grønland

Skalatrin 2013

Skalatrin 2014

Særlige ydelser for statens tjenestemænd i Grønland

Lønaftale Grønland af 12. april 2016

Lokallønsaftale 2009

Lokallønsaftale 2005

Tillægsaftale 2002

Aftale om klassificering og lønindplacering af hundefører i Kriminalforsorgen i Grønland