LØN i Grønland

lonaftale gronlandLønnen i Grønland er sammensat af overenskomstresultaterne og nogle aftaler mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen om tillæg til lønnen.


Du kan finde aftalerne her

Aftale om udligningstillæg

Overenskomst

Cirkulære om tjenestemandslønninger i Grønland

Skalatrin 2013

Skalatrin 2014

Særlige ydelser for statens tjenestemænd i Grønland

Lønaftale Grønland af 12. april 2016

Lokallønsaftale 2009

Lokallønsaftale 2005

Tillægsaftale 2002