Pressemeddelelser

Se flere pressemeddelelser ved at vælge årsarkiv i venstremenuen. Du har også mulighed for at bruge søgefunktionen.


Historisk lønløft til vores medlemmer


Fængselsforbundet hilser resultatet i trepartsforhandlingerne velkommen.

Aftalen sikrer 60 millioner kroner årligt til Fængselsforbundets medlemmer fra 1. april 2024.

Forbundsformand Bo Yde Sørensen er meget tilfreds med forliget. Han ser det som frugten af mange års stædig kamp fra Fængselsforbundets side.

“Det er historisk, at det nu lykkes at gøre noget ved 50 års urimelighed. Vores løn har været fastholdt i bunden af lønhierarkiet siden 1969 – til trods for at vores ansvar og uddannelsesniveau er steget markant i mellemtiden. Det har Fængselsforbundet gjort opmærksom på igen og igen.”

Han håber, at aftalen vil hjælpe med at sikre, at Kriminalforsorgen igen kan drives på forsvarlig vis.

“Vi har mistet over 700 betjente over 10 år. Det kan i den grad mærkes. Fængslerne er overfyldte, fordi der ikke er mandskab til at åbne flere pladser. Det slider på arbejdsmiljøet og lysten til at blive i jobbet. Derfor er det positivt, at statsminister Mette Frederiksen, justitsminister Peter Hummelgaard og den øvrige regering nu lytter til os og styrker muligheden for rekruttering og fastholdelse. Forhåbentlig vil aftalen betyde, at vi endelig kommer til at opleve flere kollegaer igen.”

Forbundsformanden takker også FH-formand Morten Skov Christensen for hans indsats for at hente trepartsaftalen hjem: “Det har ikke været en nem opgave at forhandle på plads, men det lykkedes til sidst. Det er vi meget glade for,” siger Bo Yde Sørensen.

Sådan fordeles de 60 millioner kroner

Halvdelen af pengene bruges til et varigt løft af lønnen for fastansatte fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente. I gennemsnit 1.300 kroner om måneden pr. medarbejder.

Den anden halvdel bruges på fastholdelse af fængselsbetjente og værkmestre. Det betyder, at gennemsnitslønnen derfor samlet set stiger med 2.600 kroner for de to grupper.

Aftalen indebærer modydelser i form højere alder på seniordage og fravigelse af 48-timersreglen.

Yderligere information:

Forbundsformand Bo Yde Sørensen
72 55 99 98


Svar på spørgsmål om trepartsaftalen