Afdelinger

Fængselsforbundet har syv afdelinger, herunder en lederafdeling, en afdeling for Grønland og en afdeling for Fiskeridirektoratets tjenestemænd.


HANNE MUNK DEGN

Midt- og Nordjylland

Tlf.: 3042 7177

Hanne Munk Degn blev ansat i Kriminalforsorgen i 1995 og har arbejdet i Herstedvester Fængsel, Møgelkær Fængsel, Aalborg Arrest og Hobro Arrest.

I 2013 blev hun valgt som tillidsrepræsentant i Hobro Arrest.

Hanne blev valgt til områdetillidsrepræsentant i december 2020.

Mail: hanne.munk.degn@krfo.dk


Niels Jensen

Syddanmark

Tlf.: 2033 9641

Niels Jensen blev i 2018 ansat som fængselsbetjent i Søbysøgård Fængsel. Siden har han været i åbent og lukket fængsel samt ungeafdeling for afsonere under 18 år.

Niels har siden juni 2023 været vagthavende, og blev i december samme år valgt til fællestillidsrepræsentant i afdeling Syddanmark.

Mail: niels.jensen2@krfo.dk


NINA ODGAARD

Sjælland

Tlf.: 7255 3356

Nina Odgaard blev valgt ind i bestyrelsen i lokalafdelingen i Jyderup i 2005 og formand i 2013 og har været tillidsrepræsentant siden.

Nina blev ansat som fængselsbetjent i 2001 i Vestre Fængsel og har været i Jyderup Fængsel siden 2003.

I 2022 blev hun valgt som områdetillidsrepræsentant på Sjælland.

Mail: nina.odgaard@krfo.dk


DAVID JENSEN

Hovedstaden

Tlf.: 7255 2712

David Jensen blev ansat som fængselsbetjent i november 1993 i Vestre Fængsel.

I marts 1998 blev han valgt som TR, og dermed ind i FO´s bestyrelse, og i 2007 blev han valgt som formand for FO. I forbindelse med reorganiseringen i 2015 blev han valgt som ITR på KF.

I december blev han valgt som områdetillidsrepræsentant i Hovedstaden.

Mail: david.jensen@krfo.dk


CHRIS WESTERGAARD

Lederafdelingen

Tlf.:

Chris Westergaard blev ansat i Kriminalforsorgen i 2004. Han har siden arbejdet i tre fængsler og to arresthuse.

I 2013 blev han overvagtmester i Nyborg Fængsel. Tre år senere flyttede han til Sjælland, hvor han blev ansat som enhedsleder I Herstedvester Fængsel. I 2021 blev han enhedschef samme sted.

Mail: chris.westergaard@krfo.dk


GRØNLAND

Afdelingens opgaver varetages af forbundssekretær René Larsen.

Tlf.: 0045 72 55 99 93

Mail: rla@faengselsforbundet.dk


OLE HVID KNUDSEN

Fiskerikontrollørerne

Tlf.: 72185718

Ole Hvid Knudsen blev ansat i 1990 i Nykøbing Mors og er nu overfiskerikontrollør.

Han har fungeret som arbejdsmiljørepræsentant i mange år og blev i februar 2022 valgt som formand for Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening og dermed fællestillidsrepræsentant for fiskerikontrollørerne.

Mail: ohk@fiskeristyrelsen.dk