Afdelinger

Fængselsforbundet har otte afdelinger, herunder fire områdeafdelinger, en lederafdeling, en afdeling for Grønland, en afdeling for Fiskeridirektoratets tjenestemænd og en afdeling for Forbundet for Tjenestemænd. Nedenfor kan du se navne og telefonnumre på hver afdelingsformand.


Brian Hedensted

Midt- og Nordjylland

Tlf.: 7255 5523

Brian Hedensted har været afdelingsformand for Fængselsforbundet og områdetillidsrepræsentant i Midt- og Nordjylland siden maj 2015.

Brian blev ansat som fængselsbetjent i Kriminalforsorgen i 2004. Han har arbejdet i Statsfængslet Møgelkær og Statsfængslet Østjylland.

Han begyndte sin tillidskarriere i Fængselsforbundet i 2009, og blev valgt som lokalformand i Møgelkær i 2011.

Mail: Brian.Hedensted@kriminalforsorgen.dk


BRIAN KRISTIANSEN

Syddanmark

Tlf.: 2830 7614

Brian Kristiansen blev ansat i Kriminalforsorgen i 2007.

I 2013 blev han medlem af bestyrelsen for lokalafdelingen i Nyborg Fængsel, i 2015 næstformand og overtog senere på året formandsposten.

I 2017 blev Brian valgt til områdetillidsrepræsentant.


Henning Mørck

Sjælland

Tlf.: 7255 3356

Henning Mørck har været afdelingsformand for Fængselsforbundet og områdetillidsrepræsantant på Sjælland siden maj 2015.

Henning blev ansat som fængselsbetjent i Kriminalforsorgen i 1986. Han har arbejdet på Anstalten ved Herstedvester, Pensionen på Holsbjergvej og i arresthusene i Vordingborg, Køge og Næstved.

Han begyndte sin tillidskarriere i Fængselsforbundet i 1990, og blev formand for AO-Sjælland i 2007.

Mail: henning.morck@kriminalforsorgen.dk


GERT JENSEN

Hovedstaden

Tlf.: 7255 2712

Gert blev valgt som områdetillidsrepræsentant i februar 2019.

Gert blev ansat i Kriminalforsorgen i 1987 på Københavns fængsler, og har siden 1993 været ansat i Ellebæk.

Tillidskarrieren i Fængselsforbundet startede i 2000, hvor han i perioden 2000-2005 var formand for lokalafdelingen Ellebæk.

I 2011 blev han valgt som tillidsrepræsentant i Ellebæk.

Mail: gert.jensen@kriminalforsorgen.dk


JACOB FALKENBY

Lederafdelingen

Tlf.: 7255 6011

Mail: jacob.falkenbyNielsen@krfo.dk


GRØNLAND

Fængselsforbundet har i øjeblikket ikke en afdelingsformand i Grønland.

Afdelingens opgaver varetage af forbundssekretær René Larsen.

Tlf.: 0045 72 55 99 93

rla@faengselsforbundet.dk


JAN RØMER

Fiskerikontrollørerne

Tlf.: 7218 85 05

Jan Rømer blev ansat i Fiskeridirektorat Øst Roskilde i april 2009. Afdelingen flyttede i september 2015 til Ringsted, hvor han hører til i dag.

Jan blev tillidsrepræsentant for Fiskeridirektorat Afdelingerne Rønne og Ringsted i marts 2019.

I november 2019 blev Jan formand for Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening og fællestillidsrepræsentant for fiskerikontrollørerne i Danmark.

Mail: janr@fiskeristyrelsen.dk