Afdelinger

Fængselsforbundet har syv afdelinger, herunder fire områdeafdelinger, en lederafdeling, en afdeling for Grønland og en afdeling for Fiskeridirektoratets tjenestemænd.


HANNE MUNK DEGN

Midt- og Nordjylland

Tlf.: 3042 7177

Hanne Munk Degn blev ansat i Kriminalforsorgen i 1995 og har arbejdet i Herstedvester Fængsel, Møgelkær Fængsel, Aalborg Arrest og Hobro Arrest.

I 2013 blev hun valgt som tillidsrepræsentant i Hobro Arrest.

Hanne blev valgt til områdetillidsrepræsentant i december 2020.

Mail: hanne.munk.degn@krfo.dk


BRIAN KRISTIANSEN

Syddanmark

Tlf.: 2830 7614

Brian Kristiansen blev ansat i Kriminalforsorgen i 2007.

I 2013 blev han medlem af bestyrelsen for lokalafdelingen i Nyborg Fængsel, i 2015 næstformand og overtog senere på året formandsposten.

I 2017 blev Brian valgt til områdetillidsrepræsentant.


Henning Mørck

Sjælland

Tlf.: 7255 3356

Henning Mørck har været afdelingsformand for Fængselsforbundet og områdetillidsrepræsantant på Sjælland siden maj 2015.

Henning blev ansat som fængselsbetjent i Kriminalforsorgen i 1986. Han har arbejdet på Anstalten ved Herstedvester, Pensionen på Holsbjergvej og i arresthusene i Vordingborg, Køge og Næstved.

Han begyndte sin tillidskarriere i Fængselsforbundet i 1990, og blev formand for AO-Sjælland i 2007.

Mail: henning.morck@kriminalforsorgen.dk


GERT JENSEN

Hovedstaden

Tlf.: 7255 2712

Gert blev valgt som områdetillidsrepræsentant i februar 2019.

Gert blev ansat i Kriminalforsorgen i 1987 på Københavns fængsler, og har siden 1993 været ansat i Ellebæk.

Tillidskarrieren i Fængselsforbundet startede i 2000, hvor han i perioden 2000-2005 var formand for lokalafdelingen Ellebæk.

I 2011 blev han valgt som tillidsrepræsentant i Ellebæk.

Mail: gert.jensen@kriminalforsorgen.dk


JACOB FALKENBY

Lederafdelingen

Tlf.: 7255 6011

Mail: jacob.falkenbyNielsen@krfo.dk


GRØNLAND

Afdelingens opgaver varetages af forbundssekretær René Larsen.

Tlf.: 0045 72 55 99 93

Mail: rla@faengselsforbundet.dk


JAN RØMER

Fiskerikontrollørerne

Tlf.: 7218 85 05

Jan Rømer blev ansat i Fiskeridirektorat Øst Roskilde i april 2009. Afdelingen flyttede i september 2015 til Ringsted, hvor han hører til i dag.

Jan blev tillidsrepræsentant for Fiskeridirektorat Afdelingerne Rønne og Ringsted i marts 2019.

I november 2019 blev Jan formand for Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening og fællestillidsrepræsentant for fiskerikontrollørerne i Danmark.

Mail: janr@fiskeristyrelsen.dk