Æresmedlemmer

Forbundet har to æresmedlemmer, som har varetaget tillidshverv i Fængselsforbundet i en årrække.


Fængselsforbundets to nuværende æresmedlemmer:

  • Forbundskasserer Jens Christian Smedegaard blev den 23. maj 2007 udnævnt til æresmedlem af forbundet for 30 års arbejde i Dansk Fængselsforbund. Han modtog samtidig en specielfremstillet æresnål i guld.
  • Forbundsformand Svend Laustsen  i 1975