Æresmedlemmer

Forbundet har tre æresmedlemmer, som har varetaget tillidshverv i Fængselsforbundet i en årrække.


Fængselsforbundets tre nuværende æresmedlemmer:

  • Forbundsformand Kim Østerbye blev den 26. marts 2019 udnævnt til æresmedlem af forbundet som tak for hans store indsats for forbund og medlemmer gennem 15 år.
  • Forbundskasserer Jens Christian Smedegaard blev den 23. maj 2007 udnævnt til æresmedlem af forbundet for 30 års arbejde i Dansk Fængselsforbund. Han modtog samtidig en specielfremstillet æresnål i guld.
  • Forbundsformand Svend Laustsen  i 1975