FISKERIDIREKTORATETS TJENESTEMANDSFORENING

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening blev stiftet i januar 2005, og optaget som selvstændig afdeling under Fængselsforbundet i maj samme år.


Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening er en upolitisk forening, som organiserer fiskerikontrolpersonale, der udfører fiskerikontrol på land og i det kystnære område.

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening har til hovedformål at sikre medlemmerne bedste mulige løn og arbejdsforhold ved at søge størst mulig indflydelse i udvalg og faglige organer.

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening arbejder for at sikre medlemmerne så gode løn- og arbejdsvilkår som muligt, ligesom vi støtter medlemmerne i en lang række forskelligartede problemer.

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening udøver sin virksomhed gennem repræsentantskabet, bestyrelsen og tillidsmændene.

Som medlem af Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening har du blandt andet mulighed for at optage lån i Tjenestemændenes Låneforening.

Kontingent
Foreningskontingentet udgør pr. 1.4.2023 396 kr., hvoraf 388 går til Fængselsforbundet.
Indmeldingsblanket finder du her – efter udfyldelse sendes blanketten til:

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening
Formand
Fiskerikontrollør Ole Hvid Knudsen
email: ohk@fiskeristyrelsen.dk

Se også Fiskeristyrelsen 

Gruppelivsforsikring
Foreningens medlemmer har en gruppelivsforsikring gennem Fængselsforbundet, hvor alle medlemmer er dækket med 150.000 kr. ved dødsfald.