Nyheder 2023

Referat fra HB-møde 8. og 9. november
Materiale til hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. november 2023
Nye mødefaciliteter
Referat fra temadag i CASU den 5. oktober 2023
Referat af møde i Det Centrale Arbejdsmiljø og Samarbejdsudvalg den 4. september 2023
INDKALDELSE OG FORSLAG TIL DAGSORDEN TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 8. NOVEMBER 2023
Svar fra ministeren om medaljer til fængselsbetjente, som er blevet såret i tjeneste
Om opgaveglidning
Referat: Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde
Materiale til hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2023 på Brogården
Brev til ministeren om medalje til sårede betjente
Honorering hovedbestyrelsen
INDKALDELSE TIL HB-MØDE DEN 22. AUGUST 2023
Referat fra forbundets kongres den 11. og 12. maj 2023
Vores medlemmer er gode til at bruge den statslige kompetencefond
Udbetaling af 5. ferieuge
Referat af møde i CASU den 30. marts 2023
Brev til ministeren om nyt arresthus på Sjælland
Frivillig udbetaling af H- og T-di
referat fra hovedbestyrelsesmøde den 23. og 24. marts 2023
Nye vilkår for pensionister
Materiale til hovedbestyrelsesmøde den 23. og 24. marts 2023 på Brogården.
INDKALDELSE SAMT FORSLAG TIL DAGSORDEN TIL HB-MØDE DEN 23. OG 24. MARTS 2023
Indkaldelse til kongres
Referat fra møde i CASU den 8. december 2022