Nyheder 2019

Svar fra Nick Hækkerup
Ledelsen skal udlevere alle dokumenter ved tjenstlige afhøringer
Julelukket, kørselsbilag og regninger
referat af HB-møde den 7. og 8. november 2019
Referat af møde i CASU den 12. september 2019
Materiale til hovedbestyrelsesmøde den 7. og 8. november 2019
Kriminalforsorgen frifundet i Kolding-sag
Indkaldelse samt forslag til dagsorden til HB-møde den 7. og 8. november
Transportbetjente og sag om overenskomstbrud
Referat fra forbundets kongres den 21. og 22. maj 2019
Udbetaling af overarbejde fortsætter
Referat af møde i CSU den 2. maj 2019
Svar fra ministeren om udlevering af navne på kollegaer
Materiale til Kongres
Referat af møde i CSU den 27.3.2019
Referat af HB-møde den 28. og 29. marts 2019
Skriftlig beretning til kongressen
udfordringer med vidnepakke og aktindsigt
Materiale til hovedbestyrelsesmøde den 28. og 29. marts 2019
referat af møde i CSU den 27. februar 2019
Indkaldelse samt forslag til dagsorden til HB-møde den 28. og 29. maj 2019
Indkaldelse til kongres
REFERAT FRA HB-MØDE DEN 25. JANUAR
Pressemeddelelser om Kim Østerbye
Ny aftale om forstærkningsholdene
Vi skifter nyhedsleverandør
Opfølgning på dagens HB-møde
Indkaldelse til ekstraordinært HB-møde den 25. januar 2019