Arbejdsmiljø og arbejdsskader

Fængselsforbundets arbejder målrettet på at forbedre arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen.


Hvordan skal du forholde dig, hvis du bliver ramt af en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke?

Læs mere her: